Promocija policije u centru Subotice

U prethodna 3 dana Subotičani su imali priliku da u centru grada, od policijaca dobiju informacije o štetnom uticaju alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i da isprobaju tzv. “pijane naočare”.

Kombi Mobilnog informativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova prethodna tri dana bio je parkiran u centru grada sa ciljem prevencije asocijalnih ponašanja u društvu, ali i zbog pojačane komunikacije sa građanima. Ova akcija ima cilj uključivanja građana u rad Policije u lokalnoj zajednici.