Projekat SKAR

U Hemijsko-tehnološkoj školi u sklopu projekta ,,Skupljaža, kalkulaža, ambalaža i reciklaža (SKAR)“ održano je predavanje i radionica o reciklaži ambalažnog otpada. Projekat SKAR sprovode članovi Departmana za inžinjerstvo zaštite životne sredine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.

Učenici četvrtog razreda koji pohađaju smer ,,Zaštita životne sredine“, su nam rekli da su se prošle godine kroz predmet odlaganja čvrstog otpada upoznali sa temom reciklaže otpada. Predavanje koje njima služi kao dopuna tog znanja im se veoma dopada, a ističu da je veoma korisno kao osnova za učenike nižih razreda koji će se tek upoznati sa tom temom.

Profesorka stručnih predmeta u Hemijsko-tehnološkoj školi, Marija Pejić Tukuljac, pohvalila je predavanje i naglasila značaj učešća škole u projektu koje će se osim edukacije ostvariti i kroz prezentaciju predstavnika škole na završnoj manifestaciji. Iz perspektive mentora naglašava da se njihova grupa sastoji od šesnaest učenika, svih odeljenja koji pohađaju smer zaštite životne sredine, koji će osmisliti, a u februaru na seminaru posvećenom projektu i prezentovati radove sa ciljem promocije reciklaže.

Prema rečima saradnice Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Tijane Marinković, projekat SKAR se sprovodi u deset srednjih škola na teritoriji naše države. Putem tročasovne edukacije o problemima upavljanja otpadom, vrstama otpada i načinima sprovođenja reciklaže učenicima se ukazuje na proaktivnu ulogu koju imaju u društvenoj zajednici. Hemijsko-tehnološka škola je sedma škola po redu u kojoj se održavaju predavanja i radionice koje imaju za cilj širenje svesti srednjoškolaca o važnosti recikliranja ambalažnog otpada za očuvanje životne sredine.

Projekat SKAR je započet u maju, a trajaće do februara kada će biti organizovana konferencija u Novom Sadu u sklopu koje će biti predstavljeni multimedijalni radovi učesnika projekta namenjeni informisanju javnosti o značaju adekvatnog upravljanja otpadom. U sklopu događaja predviđena je i grupna poseta reciklažnim postrojenjima.( jedinicama za separaciju otpada, eko-ostrvima i ekološkim laboratorijama.)