Projekat „Radnim angažovanjem do inkluzije“ Udruženja „ZaJedno“

Udruženje „ZaJedno“ u partnerstvu sa Udruženjem „Volja za životom“ iz Velike Plane sprovodi projekat „Radnim angažovanjem do inkluzije“. Realizuje se u dve faze kojima će biti obuhvaćen niz aktivnosti, a cilj je poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Predviđeno je da radno angažovanje na kraju dobije do 25 osoba.

Osobe sa invaliditetom koje ne mogu da se zaposle u otvorenoj privredi ni pod opštim ni pod posebnim uslovima, imaju potrebu i pravo da se profesionalno ostvare, provode vreme van kuće, druže sa vršnjacima i uključuju u različite tokove društvene zajednice, kažu iz Udruženja “ZaJedno”. Predviđeno je da se kroz projekat osposobi jedan deo prostora od 35 kvadrata unutar kuće kojom Udruženje raspolaže za Radni centar gde će se izrađivati dekorativne sveće i sapuni.

Projekat se sprovodi u dve faze, a u prvoj je stavljen fokus na podizanje svesti šire javnosti, predstavnika relevantnih ustanova i donosioca odluka ali i samih osoba sa invaliditetom i njihovih porodica o važnosti uključivanja OSI u svet rada. Kako sagovornica navodi u planu je da se kroz projekat najpre uključi do 25 osoba, ali im je želja da se prošire kapaciteti kada se za to steknu uslovi.

Projekat se realizuje do 1. avgusta naredne godine, u okviru inicijative koja je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj.