Problemi prihvatilišta za divlje životinje

Analiza kažnjivih dela protiv životinja u našoj zemlji pokazala je da Srbija ima dobar zakonski okvir, ali problem predstavlja primena zakona i procedure koje dugo traju, rečeno je danas prilikom obilaska predstavnika Svetske organizacije za zaštitu prirode WWF Adria- Srbija našem Zoo vrtu na Paliću.

U poslednje vreme povećan je broj životinja koje se smeštaju u Prihvatilište za divlje životinje pri Zoo vrtu na Paliću što je posledica povećanog broja zaplena budući da je prošle godine osnovana Specijalna jedinica Policije koja se bavi ovom problematikom. Jedan od najvećih problema Prihvatilišta je nedovoljan kapacitet, pogovoto kada su u pitanju opasne životinje koje zahtevaju specijalne volijere. Drugi veliki problem je dužina trajanja sudskih postupaka, ukazuje direktorka Zoo vrta na Paliću, Sonja Mandić.

Svetska organizacije za zaštitu prirode WWF Adria- Srbija, uradila je analizu kažnjivih dela protiv životinja u 11 zemalja u Evropi. Prema njihovim izveštajima u Srbiji postoji relativno dobar zakonski okvir kada je u pitanju ova problematika, ali je problem primena zakona,rečeno je prilikom posete predstavnika ove organizacije našem Zoo vrtu.

Od kada je otvoreno Prihvatilište za divlje životinje pri Zoo vrtu na Paliću kroz njega je do danas prošlo blizu 4700 jedinkii to najveći broj ptica, ali i egzotične životinje poput afričkog lava koji je zaplenjen prošle godine i 2 mrka medveda koja su takođe zaplenjena prošle godine.

https://youtu.be/orjRXmG7xMI