Postoji velika potreba za ulaganje u ,,Subotičke pijace“

 

Prema rečima Ilinke Vukoje, direktorke Javnog komunalnog preduzeća ,,Subotičke pijace“, vrednost sredstava za investicije koja su opredeljena za 2017.godinu iznose 8 miliona dinara. U toku ove godine planirani su radovi na osposobljavanju i stvaranju boljih uslova za rad na pijačnom mestu kod Železničkog naselja u okolini OŠ ,,Majšanski put“. Pored toga rešavanje problema legalizacije Mlečne pijace, najveće pijace u gradu, je u toku. U toku prošlog meseca broj zakupaca je iznoso 564 dok u letnjim mesecima taj broj iznosi oko 800 i zbog toga postoji velika potreba za ulaganje u ,,Subotičke pijace“.