Pokrajinski budzet za smanjenje fiskalnog deficita

 

Predlogom pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budzeta AP Vojvodine za 2017. godinu, koji je na današnjoj sednici usvojila Pokrajinska vlada, planirano je novo uvećanje budzeta za 1,24 milijardu dinara. Predlogom rebalansa, nijedan dinar nije usmeren u tekuću potrošnju, već isključivo za nova investiciona ulaganja, smanjenje javnog duga Pokrajine i za jačanje stalne intervencijske budzetske rezerve.

Rezultat ovakvog pristupa jeste smanjenje fiskalnog deficita za blizu 500 miliona dinara, što je u skladu sa politikom fiskalne konsolidacije na nivou države.
Predloženim rebalansom, drugim po redu ove godine, predviđeno je da budzet AP Vojvodine iznosi 67,4 milijarde dinara, što je za šest odsto, više u odnosu na početni budzet za 2017. godinu. U skladu sa usvojenim javnim politikama Pokrajinske vlade, sredstva i iz ovog rebalansa biće prevashodno usmerena za investiciona ulaganja. Između ostalog, predloženo je 780 miliona dinara za podršku kapitalnim projektima u oblastima saobraćaja, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, vodoprivrede i zaštite životne sredine. Rebalansom je takođe planirano i smanjenje javnog duga Pokrajine, prevremenom otplatom od 470 miliona dinara, kao i povećanje sredstava stalne rezerve za 30 miliona dinara.