Počelo rušenje nelegalnih objekata u Vikend naselju

Nakon dobijenih rešenja od nadležnih sekretarijata i inspekcija kojim je utvđeno da je 12 objekata u Vikend naselju na Paliću nelegalno izgrađeno i bez vlasnika, te da ne postoji zakonski osnov za njihovu legalizaciju, počelo njihovo rušenje i uklanjanje.

U prethodnih pola godine Preduzeće “Park Palić” stupilo je u kontakt sa oko 50 vlasnika objekata u Vikend naselju, a sve sa ciljem rešavanja decenijskog problema uređenja ovog prostora na samoj obali jezera Palić. Nakon što je u skladu sa svim propisima utvrđeno da 12 objekata nije moguće legalizovati i urediti, na osnovu odluke Sekretarijata za građevinarstvo pristupilo se njihovom rušenju. Sličnu sudbinu moglo bi da dočeka još četiri objekta, ali konačna odluka o njihovom rušenju biće doneta tek nakon svih zakonskih provera.

Za posao rušenja nelegalnih objekata i uređenja Vikend naselja, sredstva u visini od 36 miliona dinara obezbedila je Pokrajinska vlada. Iako su poslednjih meseci intezivno radili na uspostavljanju kontakata sa svim vlasnicima na ovom prostoru, prema rečima direktorke Preduzeća “Park Palić” nisu uspeli da stupe u kontakt sa vlasnicima 32 objekta.

Placevi u Vikend naselju uređeni su prema aktuelnom Planu detaljne regulacije, u vlasništvu su Grada Subotica, te će kao takvi nakon uređenja ovog prostora biti ponuđeni na prodaju.