Počele prijave za besplatne rehabilitacije u banjama

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je Oglas za prijem zahteva za slanje penzionera na rehabilitaciju za 2022. godinu.

Pravo na desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, sa prebivalištem u Srbiji, čija je penzija do 30.978 dinara, i koji osim penzije nemaju druga lična primanja.

Na oglas mogu da se jave i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva, preračunato po srednjem kursu NBS na dan 1. aprila 2022. godine.

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a mogu se podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja. Prijave na oglas podnose se do 21. aprila.