Počela isplata socijalnih davanja

Počela je isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za novembar, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Sutra će početi isplata dečijeg i roditeljskog dodatka, dečijeg dodatka za decu koja su redovno pohađala srednju školu i sa uspehom završila školsku godinu (13. rata), novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti), novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju, kao i dodatka za negu i pomoć drugog lica za prošli mesec.

Takođe, sutra će biti isplaćena i naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta, kao i ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za novembar, direktno od strane Ministarstva po novom zakonu.