Otvoren konkurs za regresiranje troškova prevoza studenata

Do 13. februara moguće je podnošenje zahteva za regresiranje troškova prevoza studenata u međugradskom, odnosno u međumesnom saobraćaju u Automnoj pokrajini Vojvodini za ovu godinu. Zahtevi se podnose u Gradskom uslužnom centru radnim danima od 9-14 časova.

Konkurs za regresiranje prevoza studenata u međugradskom, odnosno međumesnom saobraćaju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini raspisao je Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Po ovom konkursu regresiraju se troškovi prevoza studentima koji putuju između dve opštine, opštine i grada ili između dva grada, dok se prigradske linije ne regresiraju.

Prijave po ovom konkursu podnose se svakog radnog dana u Gradskom uslužnom centru u Gradskoj kući u periodu od 9-14 časova do 13. februara. Prilikom prijave potrebno je priložiti fotokopiju lične karte, potvrdu ustanove visokog obrazovanja da student prvi put upisuje godinu na teret budžeta i fotokopiju štedne knjižice, odnosno tekućeg računa u određenoj banci. Pored navedenog, potrebno je popuniti i obrazac koji se može preuzeti sa interenet stranice grada ili u Uslužnom centru. Za studente koji prijave da svakodnevno putuju na relaciji dužoj od 100 km u jednom pravcu, prilikom konkurisanja neophodno je dostaviti i kopiju mesečne karte na ime studenta za navedenu relaciju.

Gradska uprava svake godine opredeljuje sredstva iz budžeta za regresiranje troškova prevoza za učenike srednjih škola, a u tu svrhu je i ove godine opredeljeno blizu 55,5 miliona dinara. Tokom prošle godine je 881 učenik srednje škole ostvario pravo na regresiranje troškova prevoza.