Otac šest godina pokušava da ostvari pravo na uvećanu pomoć za svoje bolesno dete

Aduš Avdo samohrani otac devojčice koja boluje od Daunovog sindroma već 6 godina pokušava da ostvari pravo na uvećanu tuđu negu i pomoć. U želji da se bolje upozna sa situacijom ove porodice, te da im pomogne, njih je, u subotu, posetio državni sekretar Nenad Ivanišević sa članovima Gradskog veća. Nakon posete Ivanišević je izjavio da je Aduš primer kako roditelj treba da brine o svom detetu i to o detetu sa invaliditetom, te je obećao pomoć ovoj porodici.

Aduš Avdo zahtev za uvećanje tuđe nege i pomoći predao je prvi put 2011. godine, te njegova borba da ostvari ovo pravo, zbog problema u birokratiji,  traje već 6 godina. Ovaj samohrani otac, koji je 1999. izbegao sa Kosova, smatra da će nakon posete državnog sekretara i članova Gradskog veća njegov problem konačno biti rešen.

 Ivaniševć je poručio da je jedan od motiva posete i da se vidi kako institucije sistema mogu da pomognu ovoj porodici, ali i svim ostalim porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Požrtvovani otac o svojoj devojčice brine potpuno sam, a zbog njene bolesti ne može da se zaposli, te im je naknada za tuđu negu i pomoć jedino stalno primanje.  Devojčica Angulj rođena je sa Daunovim sindromom,  srčanom manom, urođenom kataraktom i kraćom nogom. Nažalost, sa ulaskom u pubertet Angulj se suočila sa novim zdravstvenim problemima poput epilepsije, problema sa kičnom i štitnom žlezdom. U Srbiji se Daunov sindrom smatra 100% telesnim oštećenjem, te osobe sa ovim poremećajem primaju uvećanu tuđu negu i pomoć.