Orezivanje i uklanjanje suvih stabala u Velikom parku na Paliću

JP “Palić- Ludaš” naredne nedelje započeće radove na sanitarnom orezivanju i uklanjanju suvih stabala u Velikom parku na Paliću. Iz ovog preduzeća napominju da je za sve predviđene aktivnosti Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dao pozitivno Rešenje o uslovima zaštite prirode.

Kako objašnjava organizator podizanja i održavanja zelenih površina u JP “Palić -Ludaš”, inženjer pejzažne arhitekture Tanja Jotanović, vitalnost stabala se vremenom menja i sa godinama opada, a stabla koja će tokom decembra biti uklonjena su pod uticajem visokog nivoa podzemnih voda izgubila vitalnost i počela da se suše. Iz tog razloga ova stabla biće uklonjena kako ne bi predstavljala opasnost za prolaznike.

JP “Palić- Ludaš” krajem svake godine radi posao na orezivanju i vađenju isušenih stabala, a planom je predviđena i sadnja novih stabala kako bi se nadomestila izvađena stabla. Iz ovog preduzeća apeluju na sugrađane da zajedno sa njima rade na očuvanju prirode u Parku prirode “Palić” jer se ranijih godina dešavalo da zasađena stabla i žbunovi budu ukradeni.

Članica Gradskog veća zadužena za oblast komunalnih delatnosti i razvoja, Čila Goli naglasila je koliko je održavanje zelenih površina i Parka prirode “Palić” važno za razvoj turizma u našem gradu.

Iz JP “Palić- Ludaš” napominju da će izvađena i posečena stabla biti iskorištena za proizvodnju sadnica i cveća u njihovom stakleniku, a lišće i trava za kompostiranje kojim se ovo preduzeće bavi. Takođe, istaknuto je i da je u poslednje 3 godine zasađeno više od 400 stabala i žbunova u Parku prirode “Palić”, a da je u okviru projekta “Ecolacus” na Paliću zasađeno 3500 stabala i žbunova.