Okrugli sto vladavina prava i životna sredina

U okviru projekta “Neka pravda vlada” , održan je okrugli sto na kojem je predstavljena analiza “Vladavina prava kroz poglavlje 27- Životna sredina i klimatske promene”. Projekat realizuje Nacionalni konvent o Evropskoj uniji.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je savez udruženja i pojedinaca, koji prati i učestvuje u pregovorima Srbije i Evropske unije. Predstavnici Konventa u okviru projekta “Neka pravda vlada” održali su okrugli sto i u našem gradu, gde je predstavljena analiza “Vladavina prava kroz poglavlje 27- Životna sredina i klimatske promene”. Cilj je bio razgovarati o tome kolike se i na koji način kroz vladavinu prava u našoj zemlji sprovodi zaštita životne sredine.

Predstavljena analiza je poveznica između poglavlja 23 koje se bavi osnovnim pravima i poglavlja 27 koje se odnosi na životnu sredinu. Cilj je da se prikaže kako je u stvari životna sredina kod nas zaštićena kroz pravnu prizmu. Na osnovu rezultata donete su i neke preporuke za zakonodavnu, sudsku vlast, ali i civilni sektor, kažu iz organizacije. Unapredjenje međusektorske saradnje, uspostavljanje mehanizma redovnog praćenja zdravlja stanovništva , unapredjenje kapaciteta sudova u vezi sa zaštitom životne sredine, neke su od preporuka.

Kroz ovaj okrugli sto između ostalog želimo da vidimo kako da svi zajedno kao civilno društvo stavimo u prvi plan javno zdravlje, pravo građana na životnu sredinu, kažu organizatori. Konvent ima preko 750 organizacija civilnog društva, te ima mogućnost da pruža povratne informacije i Vladi Srbije i Evropskoj uniji u procesu pregovora.