Održana obuka u oblasti socijalnog preduzetništva

Nakon deset godina, u Srbiji je usvojen Zakon o socijalnom preduzetništvu koji uskoro počinje sa primenom. Tim povodom, u prostorijama Severnobačkog upravnog okruga, privrednicima, nevladinom sektoru i predstavnicima lokalne samouprave predstavljene su novine koje će ovaj zakon doneti.

Zakon o socijalnom preduzetništvu stupa na snagu 16. novembra i definiše pre svega ko može da se bavi socijalnim preduzetništvom i na koji način. Kako objašnjava potpredsednik Pokrajinske vlade Branko Ćurčić, kako ovim preduzećima na prvom mestu nije sticanje profita, potrebni su im finansijski mehanizmi podrške.

Zakon je donet u pravom momentu jer je socijalno preduzetništvo uvek aktuelno u momentita krize zato što su to preduzeća koja ne otpuštaju radnike i ne smanjuju plate, kaže Danijela Maletić, članica Saveta za socijalno preduzetništvo. Koliko će ljudi zvanično biti zaposleno u okviru socijalnog preduzetništva znaće se nakon početka primene zakona.

Do sada je na teritoriji Vojvodine bilo između trideset i četrdeset preduzeća koja su poslovala na socijalnim principima.