Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji

U Velikoj većnici Gradske kuće održana je javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji u organizaciji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji u Velikoj većnici Gradske kuće jedna je u nizu javnih rasprava koje će nadležno ministarstvo organizovati do 20. februara ove godine kako bi omogućilo građanima da učestvuju u kreiranju novih rešenja u ovoj oblasti. Zakon o planiranju i izgradnji je stupio na snagu 11.septembra 2009. godine, a od tada je bilo 10 izmena. Ovo je njegova 11 izmena, objašnjava državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damjanović.

Neke od izmena Zakona tiču se tzv. „zelene agende“ koja podrazumeva izmene koje će unaprediti kvalitet života građana i primenu odredbi koje se tiču e-prostora, sa krajnjim ciljem efikasnijeg i bržeg rada jedinica lokalne samouprave koje u najvećem broju slučajeva donose plansku dokumentaciju.

Postupak javne rasprave ističe 20. februara, nakon čega sledi zakonska procedura razmatranja i prihvatanja, odnosno odbijanja sugestija sa javnih rasprava i sačinjavanje finalnog teksta nacrta Zakona koji ide na mišljenje svim državnim organima, a potom nadležno ministarstvo šalje Vladi predlog koji ulazi u skupštinsku proceduru.