Održana 43. sednica Skupštine grada

Na današnjoj, 43. redovnoj sednici Skupštine grada odbornici su usvojili Odluku o pokretanju postupka određivanja modela finansiranja u cilju realizacije projekta javno- privatnog partnerstva radi obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Subotice.

Lokalna samouprava godišnje izdvaja 500 miliona dinara za subvencije JP „Subotica trans“, a postoji i potreba da se ulaže u obnovu voznog parka jer je veliki broj vozila dotrajao i skup za održavanje, a od ukupnog broja, čak trećina nije u voznom stanju. Iz redova vlasti kažu da bi sprovođenje javno-privatnog partnerstva kvalitet usluge prevoza podigao na viši nivo, a subvencije bi bile smanjene za oko 300 miliona dinara.

Po rečima Dejana Ljubisavljevića, direktora JP „Subotica trans“, kada je došao u preduzeće ono nije imalo krovni dokument – saobraćajnu studiju, a linije su bile iz 2009. godine. Dodaje da pozdravlja odluku gradske vlasti da se napokon uđe u rešavanje problema.

Predlog o javno-privatnom partnerstvu nije podržala opozicija.

Na današnjoj sednici za direktora Istorijskog arhiva imenovan je Stevan Mačković, odbornici su usvojili i odluku o donošenju Plana generalne regulacije za naselje Donji Tavankut, a doneto je i rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine za 2024. godinu.