Odlaganje animalnog otpada

 

U organizaciji Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, na Otvorenom univerzitetu održana je panel diskusija o načinima na koje se država i lokalne samouprave bore sa problemom odlaganja animalnog otpada. Učesnicima diskusije predstavljeni su rezultati višemesečnog istraživanja CINS-a o stanju u ovoj oblasti.

Novinarka Centra za istraživačko novinarstvo, Milica Šarić nekoliko meseci istraživala je kako se u Srbiji odlažu životinjski leševi. Istraživanjem je obuhvaćena i Subotica, posebno na primeru stočnog groblja u Bajmoku, gde je utvrđeno da se veliki broj leševa uginulih životinja odlaže nepropisno, što prema njenim rečima može imati dalekosežne posledice na životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Na teritoriji Grada za odlaganje animalnog otpada postoji privremeno rešenje- sporedni proizvodi životinjskog porekla odlažu se u grobnicu-jamu a tako će biti sve do izgradnje Centra za sakupljanje. Početak izgradnje međuobjekta, u kojem će se privremeno odlagati prva i druga kateogorija otpada do odnošenja u kafileriju, planiran je za početak sledeće godine.

Na panel diskusiji ukazano je da se samo 20 odsto životnjskog otpada prerađuje, iako se preradom u kafilerijama od najopasnijih životinjskih ostataka stvaraju novi proizvodi, poput biogoriva, koji se dalje mogu upotrebljavati.