Od sutra primena novog Pravilnika u odgovoru na nasilje u školama

U svim školama u Srbiji sutra počinje primena novog Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Novina koju donosi ovaj Pravilnik je da škola u slučaju da dete donese drogu ili oružije u školu može da ga suspenduje sa nastave u maksimalnom trajanju do 30 dana.

Novi Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje koji se naslanja na izmene Zakona, donosi veće ovlašćenje Timu za zaštitu dece od zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja u školi da može doneti odluku o suspendovanju učenika sa nastave na određeni vremenski period. Ova odluka može biti doneta samo u slučaju 3. nivoa nasilja koje podrazumeva da je dete donelo u školu drogu ili oružije.

Kada učenik počini nasilje 3. nivoa pokreće se vaspitno- disciplinski postupak koji traje mesec danas. U toku trajanja ovog procesa, ukoliko Tim za zaštitu dece od zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja u školi proceni da škola nije bezbedna ako učenik prisustvuje nastavi, donosi se odluka o dužini suspenzije sa nastave.

Kada je u pitanju 3. nivo nasilja u školi, pored pokretanja vaspitno- disciplinskog postupka, u slučaj se uključuje i spoljnja mreža koja podrazumeva uključivanje Policije, Centra za socijalni rad, Školske uprave i drugih institucija u zavisnoti od učinjenog dela.