Od prvog pa do 16.juna, osnovne škole organizovaće posebne časove nastave

Od prvog pa do 16.juna, osnovne škole organizovaće posebne časove nastave, na kojima se učenicima koji to žele, pruža mogućnost da pokažu bolji nivo postignuća iz određene nastavne oblasti, te tako poprave predložene ocene. Za učenike osmih razreda školska godina traje do 5.juna, dok za ostale učenike traje do 16., a posebni časovi nastave realizovaće se u skladu sa propisanim merama.

Za učenike 8-ih razreda, ova školska godina traje do 5.juna, do kada se za njih i realizuje prema potrebi posebna nastava, a nakon toga do 16. juna imaće pripremnu nastavu za polaganje završnog ispita. Ostali đaci do kraja školske godine, mogu prema potrebi da pohađaju posebne časove nastave.

Časovi će se realizovati u trajanju od jedan i po sat po razredu i vremenskim razmacima između razreda.O nameri da pohađaju ovaj oblik nastave, učenici treba da obaveste razrednog starešinu, kako bi se nastava realizovala u skladu sa propisanim merama zaštite.

Učenici osmog razreda polažu završni ispit 17, 18 i 19.juna.