Od 1. januara promena uslova za odlazak u starosnu penziju

Suština novih propisa za penzionisanje koji će važiti od početka sledeće godine je da ćežene raditi dva meseca duže, a za muškarce promene nema. Oni koji žele da ostvare pravo na starosnu penziju po uslovima koji sada važe, trebalo bi da raskinu radni odnos i podnesu zahtev u ovoj godini jer ako se zahtev podnese 1. januara, važiće nova pravila, odnosno primenjivaće se uslovi koji važe za tu godinu.Od naredne kalendarske godine žene koje žele da ostvare pravo na starosnu penziju moraju da imaju 63 godine i dva meseca života, umesto 63 godine, koliko je potrebno za odlazak u penziju ove godine. Od početka naredne godine za žene važe i nova pravila ukoliko žele da odu u prevremenu penziju. Ove godine uslov za odlazak u prevremenu penziju je 57 godina i osam meseci života i 39 godina staža. Da bi to mogle da ostvare naredne godine, biće im potrebno nekoliko meseci više – potrebno je da imaju 39 godina i četiri meseca staža osiguranja i najmanje 58 godina i četiri meseca života. Promene nema kada je u pitanju broj godina radnog staža jer je neophodno da ih je najmanje 15.

S druge strane, muškarci u starosnu penziju u narednoj godini idu po starom – sa 65 godina života i bar 15 godina staža upisanog u radnu knjižicu. Ipak, promena ima, ali se one odnose na ostvarivanje prava na prevremenu penziju. Muškarci ove godine u prevremenu penziju mogu da odu s 40 godina staža osiguranja i najmanje 58 godina i četiri meseca života. Od naredne godine to pravo će moći da ostvare s istim brojem godina staža osiguranja – 40, ali moraju imati najmanje 59 godina života.

Za oba pola jednako je pravilo po kojem mogu redovno da se penzionišu s 45 godina staža, bez obzira na godine starosti.