Očuvanje tradicije, kulture i običaja glavni je cilj bunjevačkih udruženja i ustanova

Bunjevački informativni centar naredne godine u januaru obeležiće 17 godina postojanja, a ono što je obeležilo ovu godinu jeste povećanje broja strana Bunjevačkih novina koje su dobile dodatak posvećen mladima.

Bunjevački informativni centar izdaje političko-informativno glasilo Bunjevačke novine i dečiji list “Tandrčak” namenjen najmlađima. Ove godine vratili su se redovnom radu, koliko su to okolnosti dozvolile s obzirom na epidemiološku situaciju, navode iz BIC-a. Izdavanje glasila na jezicima nacionalnih zajednica otežano je konstantnim nedostatkom novca, ali uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, informisanje i odnose sa verskim zajednicama, kao i uz podršku Nacionanog saveta bunjevačke nacionalne manjine ovi problemi se prevazilaze. U nedostaku lista za mlade, ove godine u oktobru su Bunjevačkim novinama dodate 4 strane namenjene mladima koje pišu srednjoškolci.

Očuvanje tradicije, kulture i običaja glavni je cilj svih aktivnosti koje zajedničkim snagama sprovode bunjevačka udruženja i ustanove. Ove godine nekoliko bunjevačkih udruženja i pojedinaca obeležilo je značajne jubileje, a kroz Buinjevački informativni centar dat im je prostor kako bi javnost bila upoznata sa njihovim radom. Veliku pažnju u svom radu poklanjaju upravo očuvanju tradicije i prenošenju običaja na najmlađe.

Bunjevački informativni centar naredne godine u januaru obeležiće 17 godina postojanja.