Obuhvat MMR vakcinom manji

Na teritoriji Severnobačkog okruga u ovoj godini nije zabeležen ni jedan slučaj morbila, ali postoje realni preduslovi za pojavu ove bolesti budući da podaci Zavoda za javno zdavlje pokazuju da je obuhvat MMR vakcinom niži u odnosu na prethodne godine.

Kalendar obavezne imunizacije dece u našoj zemlji predviđa vakcinaciju MMR vakcinom dece do 2. godine života i do 7. godine, pre polaska u školu. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Subotica, tokom prošle godine do 2. godine života MMR vakcinu primilo je svega 87,8% dece što je daleko manji broj nego prethodnih godina kada je obuhvat bio blizu 95% koliko je potrebno da bi došlo do stvaranja i održavanja kolektivnog imuniteta.

Stručnjaci niži obuhvat MMR vakcinom objašnjavaju pojačanim aktivnostima antivakcinalnog lobija koji plasira netačne informacije o vakcinama, a pre svega o MMR vakcini. U isto vreme, na niži obuhvat uticala je pandemija infekcije kovid-19 koja je uticala na pad obuhvata svim vakcinama. Dr Bohucki ističe da drugu dozu MMR cepiva deca dobijaju pre polaska u školu, kada je obuhvat ovom vakcinom nešto veći.

Epidemija morbila u Smederevu i dalje je u toku, a prema poslednjim podacima od početka godine u Srbiji je od ove bolesti obolelo 47 osoba.