Obeležen Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima

U prvih pola godine u Subotici nije prijavljen ni jedan slučaj trgovine ljudima, pokazuju podaci iz Višeg javnog tužilaštva uoči obeležavanja Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima i gradska organizacija Crvenog krsta, organizovali su uoči obeležavanja Setskog dana borbe protiv trgovine ljudima niz aktivnosti sa ciljem upoznavanja najmlađim sugrađana sa ovom temom. U centru grada, ispred igrališta kod “Maksija”, volonteri Crvenog krsta govorili su o temi trgovine ljudima najmlađima kroz igru, na način koji je primeren najmlađoj populaciji.

U cilju obeležavanja Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima koji se obeležava sutra, nizom aktivnosti usmerenih na najmlađe, obeležava se ovaj datum i u našem gradu.

Prema podacima iz Višeg javnog tužilaštva, u prvoj polovini ove godine nije zaprimljen ni jedan predmet za krivično delo trgovine ljudima.