Nedoumice u vezi sa Pravilnikom o fotografisanju dece u vrtićima

Nakon što su se članovi Neformalnog udruženja roditelja obratili medijima i izneli primedbe o novom Pravilniku o snimanju i fotografisanju dece u objektima „Naše radosti“, odnosno o overi saglasnosti kod notara, ekipa YU ECO televizije odgovore na pitanja u vezi sa nejasnoćama oko davanja saglasnosti potražila je od nadležnih u „Našoj radosti“. Pavilnikom o fotografisanju dece u objektima „Naše radosti“ predviđeno je davanje usmene ili pismene saglasnosti oba roditelja, a overa potpisa kod notara neophodna je samo kada roditelji ne mogu da prisustvuju davanju izjave, poručio je tehnički direktor  „Naše radosti“ Veljko Vojnić.

Pravilnik o fotografisanju i snimanju dece u objektima „Naše radosti“ prethodnih dana izazvao je pažnju javnosti, a pokrenuta su i pojedina pitanja u vezi sa davanjem saglasnosti roditelja za fotografisanje dece. Neformalno udruženje roditelja osnovalo je i radnu grupu za analizu Pravilnika, a članovi ovog Udruženja smatraju da je overa potpisa kod notara bespotreban finansijski izdatak.

Tehnički direktor „Naše radosti“ Veljko Vojnić napominje da je Pravilnikom predviđeno da roditelji daju pismenu ili usmenu saglasnost u zapisnik, a prilikom davanja izjave za zapisnik, kako nalaže Zakon o porodici, oba roditelja moraju biti prisutna. Ukoliko roditelj ima samostalno starateljstvo nad detetom u tom slučaju njegova saglasnost je dovoljna. Iz „Naše radosti“ tvrde da su, kada je u pitanju overa potpisa kod notara, pojedini roditelji pogrešno protumačili Pravilnik, te da je overa kod notara neophodna samo u situacijama kada roditelji ne mogu da prisustvuju davanju izjave u zapisnik, pa onda mogu predati svoju pismenu saglasnost overenu kod notara.

Roditeljima koji nisu u mogućnosti da prisustvuju davanju izjave za zapisnik, te su u obavezi da potpise overe kod notara, omogućeno je da na jednom obrascu daju saglasnost sa svu decu koju zajednički imaju, a koja pohađaju vrtiće „Naše radosti“. U cilju smanjenja troškova roditeljima, na istom obrascu moguće je dati saglasnost i za fotografisanje i za dovođenje dece. 

1 komentar

Komentari su zatvoreni