Nedostatak mesta za novu građu glavni problem subotičkog Istorijskog arhiva

Subotica je i ove godine bila domaćin međunarodnog arhivističkog skupa – 15. subotičkog “Arhivskog dana”, a odgovor na glavnu temu “Arhivi ustanove kulture ili…” pokušali su da daju arhivisti iz zemlje i regiona. Skup je održan u Velikoj većnici Gradske kuće.

Mesta za nove spise u većini arhiva nema, pa je sve izvesnije da će digitalizacija biti jedno od rešenja za budućnost. Sa tim je saglasna i učesnica skupa, Vlatka Lemić sa Sveučilišnog arhiva Zagreba. Kako kaže, u odnosu na biblioteke i muzeje, arhiv je manje poznat javnosti i dodaje da se u digitalnom okruženju arhivi nalaze na prekretnici.

I subotički Istorijski arhiv suočava se sa istim problemom, jer slobodnog mesta za novu građu nema. Kako objašnjava Stevan Mačković, direktor subotičkog Istorijskog arhiva, ova ustanova čuva bogatu građu koja količinski iznosi oko osam kilometara, odnosno, oko 80 miliona listova.

U okviru Međunarodne arhivističke konferencije učestvovalo je 10 izlagača iz Srbije, Mađarske i Hrvatske.