Naučna tribina „Značaj maternjeg jezika i manjinskih jezika“

Povodom obeležavanja Dana maternjeg jezika, u organizaciji Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine, održana je naučna tribina „Značaj maternjeg jezika i manjinskih jezika“. Ova tribina održana je u petak u čitaonici Gradske biblioteke.
Naučni saradnik Univerziteta u Hamburgu, Instituta za slavistiku, dr Martin Henzelmann, održao je predavanje na naučnoj tribini. Ovom prilikom Henzelmann je istakao da bunjevački jezik ispunjava kriterijume, koji su važni za određivanje jezika kao mikro – jezika. Na održanoj tribini, predsednica Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine Suzana Kujundžić Ostojić, istakla je da je bunjevački jezik dostigao nivo koji je trebao, standardizacija jezika je od izuzetnog značaja, a više je pozitivnih stvari ovog procesa. Deca uče svoj jezik, a ne govor, promene su velike, istakla je Kujundžić Ostojić, kao domaćin tribine. Prema rečima dr Martina Henzelmanna, s obzirom da je bunjevački jezik vidljiv u javnom prostoru, kroz knjige, standardizaciju, u školama, to su sve važni koraci ka ostvarenju željenog.