Naša koleginica Jelena Lemajić od 2008 godine dopisnik je lista Večernje Novosti

Naša koleginica Jelena Lemajić od 2008 godine dopisnik je lista Večernje Novosti.Većina od nas odrasla je uz ovaj list koji koji postoji 68 godina.Jelenine tekstove svakodnevno može te čitati u redovnim izdanjima novina kao i na Internet stranici.Žene u raznim poslovima koje obavljaju,tako i u novinarstvu svoj posao obavljaju na jedan profesionalan način.

Životne ljudske priče,za svakog novinara su posebna inspiracija.Svi mi imamo neku svoju priču.Pored redovnih svakodnevnih izazova,Jelena je osoba koja u svakom smislu sve svoje radne obaveze prenese na najbolji mogući način.

Novinarstvo je jedan spacifičan posao,ali veoma interesatan i zanimljiv.Onaj ko se bavi novinarstvom nema klasično radno vreme .Ali dobrom organizacijom sve se može postići.