Na inicijativu stanara- sanacija fasade na zgradi u Petrinjskoj ulici

Na inicijativu stanara, a uz podršku Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje počela je sanacija fasade na zgradi u Petrinjskoj ulici. Vrednost investivcije je 2,16 miliona dinara.

Stanari zgrade, građene šezdesetih godina prošlog veka u Petrinjskog 4A u mesnoj zajednici Kertvaroš složili su se da saniraju fasadu zgrade kako bi povećali energetsku efikasnost zgrade u kojoj žive. Kako nam objašnjava profesionalni upravnik ove zgrade, Mario Rudinski, dvotrećinskom većinom je doneta odluka da se uđe u projekat sanacije fasade, što znači da će stanari u narednom periodu izdvajati veća sredstva na ime etaža ne bi li vratili pozajmicu Javnom preduzeću koje je odobrilo pozjamicu.

Početna sredstva za sanaciju fasade obezdedili su stanari u iznosu od 30% od vrednosti investicije, dok je ostatak dalo Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje kroz pozajmicu na period otplate od 3 godine.

Sanacija fasade započeta je nedavno, a završetak radova se očekuje u kratkom roku, u zavisnoti od vremenskih uslova.