Moj-eko-račun

 

U cilju što boljeg i bržeg informisanja građana a imajući u vidu sve veći obim korišćenja računara i mobilnih uređaja kao i zaštitu životne sredine, JKP „Čistoća i zelenilo“ pokreće novi servis na svojoj web stranici.

Moj-eko-račun“ je usluga koja daje mogućnost korisniku komunalnih usluga, da mesečni račun dobiju u elektronskom obliku. Mesečni račun se više neće slati poštom već putem e-mail-a na adresu koja se navede u prijavi za korišćenje ove usluge. Korisniku će biti omogućen pregled mesečnih račun i na web sajtu Preduzeća, gde će se računi nalaziti u PDF formatu.

Za korišćenje ove usluge potrebno je prvo poslati popunjenu izjavu našem preduzeću do 25-og u mesecu, navodi se u saopstenju ovog preduzeća.