Mesečne karte

Učenicima putnicima subotičkih srednjih škola, koji su stanovnici Subotice, mesečne karte za putovanja će se rešavati u srednjim školama, saopštio je Sekretarijat za društvene delatnosti Gradske uprave.

Učenici putnici koji iz Subotice putuju za Bačku Topolu, Kanjižu, Sombor, Novi Kneževac ili neku drugu opštinu, zahteve za regresirane mesečne karte mogu predati u Gradskom uslužnom centru, od 20. jula do 15. avgusta. Uz zahtev je potrebno priložiti fotokopiju lične karte, ako učenik nema, onda jednog od roditelja; overenu potvrdu škole o upisu, koja sadrži obrazovni profil i napomenu da učenik prvi put upisuje razred; dokaz o pozitivnom uspehu-overenu kopiju đačke knjižice ili svedočanstva, koje su potpisali direktor škole i odeljenski starešina.

Učenici linearno plaćaju 1.800 dinara od pune cene mesečne karte, a ukoliko nisu u mogućnosti zbog lošijeg materijalnog stanja, treba da se obrate Centru za socijalni rad za oslobađanje plaćanja učešća.

Putni troškovi se ne participiraju učenicima koji su upisani u susedne gradove i opštine na obrazovne profile koji su verifikovani u subotičkim srednjim školama i ponavljačima.

Potvrde za mesečne karte izdavaće se od 23. do 31. avgusta, u Gradskoj upravi, na III spratu u sobi 305, od 10 do 13.30 časova.