Mere pronatalitetne politike gradske uprave

Grad je i ove godine obezbedio sredstva za jednokratnu novčanu pomoć trudnicama u iznosu od 15.000 dinara, kao i za roditeljski dodatak za prvorođeno dete koji iznosi 10.000 dinara. Ova sredstva su na nivou prošlogodišnjih izdvajanja.

Na nedavno odrzanoj prvoj ovogodišnjoj sednici Gradskog veća, donete su dve odluke koje se tiču pomoći porodicama. Naime, doneta je odluka da i ove godine Grad izdvaja 15.000 dinara za jednokratnu novčanu pomoć za trudnice. Ovaj iznos je na nivou prošlogodišnjeg, a pravo na ovu vrstu finansijske pomoći mogu ostvariti trudnice sa prebivalištem u Subotici.

Pored jednokratne novčane pomoći za trudnice, doneta je odluka i o isplaćivanju roditeljskog dodatka za prvorođeno dete, a utvrđeni nominalni iznos u ovoj godini je 10.000 dinara, kao i prošle godine.

Uz navedene mere podrške porodici, Grad izdvaja novac i za naknadu troškova za vantelesnu oplodnju, kao i za regresiranje troškova boravka u predšklolskoj ustanovi za treće i četvrto dete. Iz budžeta se izdvajaju sredstva i za decu bez roditeljskog staranja, za decu sa poteškoćama u razvoju, kao i za decu korisnike novčane socijalne pomoći.