Međunarodni dan ljudskih prava

Subotičani su najviše pritužbi u godini koja je na izmaku imali na rad Centra za socijalni rad, a najugroženije ljudsko pravo bilo je pravo na zdravlje koje predstavlja osnovno ljudsko pravo bez kojeg se ne može ostvariti većina drugih prava, poručuje lokalni ombudsman Grada Subotice povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

I ove godine se 10. decembar Međunarodni dan ljudskih prava, obeležava u senci pandemije zarazne bolesti kovid-19, čije se širenje, posledice i napori država da je suzbiju, najdirektnije reflektuju na ostvarivanje i uživanje brojnih ljudskih prava i sloboda, izjavila je lokalni ombudsman Erika Tot Salai. U proteklom periodu pokazalo se da koronavirus ne predstavlja samo globalnu zdravstvenu krizu, već dalekosežno utiče i na društvene i ekonomske tokove, proizvodeći višestruke posledice na živote ljudi.

Tokom ove godine Subotičani su Kancelariji lokalnog ombudsmana podneli najviše pritužbi na rad Centra za socijalni rad zbog ćutanja administracije, a pored toga najviše pitanja bilo je iz oblasti poreza na imovinu.

Međunarodni dan ljudskih prava, obeležava se svuda u svetu 10. decembra i to od 1950. godine, na dan kada je, dve godine ranije, potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, kojom je prvi put u istoriji čovečanstva priznato pravo svih ljudi na „život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika“. Ovim dokumentom je istaknuto da su ljudska prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti.