Medijacija kao alternativan način rešavanja sporova

Medijacija, odnosno posredovanje u rešavanju sporova predstavlja alternativan način rešavanja sporova kojem dobrovoljno pristupaju strane u sukobu kojima treće, nepristrasno lice pomaže da dođu do uzajamno prihvatljivog rešenja.

Medijacija je postupak u kojem sukobljene strane na sporazuman način žele da dođu do rešenja spora, a u tom poslu im pomaže nepristrasno lice- medijator odnosno posrednik. Medijator može biti svako fizičko lice sa završenom visokom stručnom spremom koje prođe obuku i dobije licencu za rad od strane Ministarstva pravde.

Medijacija je brz postupak, jeftiniji od sudskog postupka, a može trajati najduže 60 dana. Ukoliko se na sudu vodi spor po istom pitanju po kom sukobljene strane uđu u proces medijacije, sudski spor se za to vreme prekida, objašnjava licencirani medijator Sreten Pištalo. Osnovna načela medijacije su: dobrovoljnost, ravnopravnost, poverljivost, hitnost i nepristrasnost medijatora.

Kako ističe Pištalo, medijacijom se unapređuje rad sudstva, smanjuje broj predmeta koji se vode pred sudom i ne manje važno, promoviše se kultura sporazumevanja i saradnje.