Lakše zapošljavanje ljudi iz osetljivih grupa

Pismo o namerama između Nemačke razvojne agencije za saradnju (GIZ) povodom programa ,,Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji se sprovodi sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam, svečano je potpisano danas u Pokrajinskoj vladi, uz uručenje sertifikata korisnicima ovog programa. Potpisan je i Memorandum o saradnji između pomenutog programa GIZ-a i Kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine.

Program „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanig grupa u Srbiji“ sprovodi se u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, dok potpisani dokumenti imaju za cilj da olakšaju sprovođenje mera za zapošljavanje Roma i Romkinja, povratnika i drugih osetljivih grupa na teritoriji AP Vojvodine, kao i unapređenje lokalnih institucionalnih okvira, mehanizama i usluga u oblasti socijalnog uključivanja osetljivih grupa. Na teritoriji Republike Srbije ima preko 2.000 uspešnih korisnika ovog programa.

Potpisnici su istakli su da su pomenuti dokumenti u skladu sa Nacionalnom strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine i da je od ključne važnosti osnaživanje ranjivih kategorija, kako bi se koristili raspoloživi mehanizmi zapošljavanja.

,,Pitanje inkluzije, podrške i pružanja pomoći pripadnicima romske zajednice jeste pitanje za celokupno društvo koje ume da iznađe mehanizme pomoći i saradnje sa onim institucijama i organizacijama koje zajedničkim kapacitetima mogu da pruže adekvatan odgovor i podršku. Potrebno je raditi na izgradnji i održanju sistema koji ranjive kategorije stanovništva neće marginalizovati, već će im omogućiti ravnopravan status i jednake mogućnosti u svim sferama društva, a pogotovo u oblasti zapošljavanja i obrazovanja“, istakao je pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević. On je dodao da su Romi i Romkinje i druge ranjive kategorije ovim programom postali deo sistema i tržišta rada, što predstavlja jedini način da se pruži zajednička pomoć i podrška onima kojima je to potrebno.

Sekretar Ivanišević je pozvao korisnike ovog programa da konkurišu za mere podrške zapošljavanju koje je raspisao Sekretarijat za privredu, odnosno da se prijave na konkurse koji su u toku.