Kviz takmičenje Šta znaš o zdravlju-šta znaš o Crvenom krstu?

 

Povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja u prostorijama Crvenog krsta organizovano je kviz takmičenje: ,,Šta znaš o zdravlju-šta znaš o Crvenom krstu?“. Organizatori takmičenja su Crveni krst, Zavod za javno zdravlje i Dom zdravlja Subotica, a u takmičenju je učestvovalo devet ekipa učenika subotičkih osnovnih i srednjih škola kako bi proverili stečena i stekli nova znanja.

Od devet prijavljenih ekipa koje su učestvovale u kviz takmičenju: ,,Šta znaš o zdravlju-šta znaš o Crvenom krstu?“, pet ekipa su činili učenici srednjih škola dok su četiri ekipe činili osnovci. Učenici sa kojima smo razgovarali su nam rekli da su se prijavili za učešće u kvizu ,,Šta znaš o zdravlju, šta znaš o Crvenom krstu“ kako bi proverili svoja dosadašnja saznanja i stekli nova znanja iz oblasti zdravstva.

 

Iako je glavna tema ovogodišnje kampanje ,,Depresija-hajde da razgovaramo“, prema rečima doktora Siniše Trajkovića, sekretara Gradske organizacije Crveni krst, testovi i poligoni koji su pripremljeni su bili posvećeni svim oblastima zdravstvene zaštite jer je svaki segment podjednako važan. Sistem takmičenja je izmenjen ove godine, a sastoji se u testiranju teoretskog i praktičnog znanja učenika, a pored toga prezentaciji edukativnih radionica koje učenicima omogućuju sticanje novih znanja.

 

Prema rečima Ilije Đukanovića, člana Gradskog veća zaduženog za socijalna pitanja i zdravstvo, cilj sprovođenja niza različitih aktivnosti u vidu predavanja, seminara, radionica, edukacija jeste podizanje svesti građana o važnosti zdravstvene zaštite, a vodeću ulogu u tome prema njegovom mišljenju, ima Savet za zdravlje na nivou Grada.

Najbolja ekipa ostvarila je učešće na pokrajinskoj smotri u Novom Sadu koja će biti organizovana krajem ovog meseca.