Kraj grejne sezone za korisnike “Toplane”

Zbog povoljnih meteoroloških prilika i spoljašnjih temperatura čije vrednosti prelaze gornju granicu grejanja od 14 stepeni, te zbog nemogućnosti rada sistema daljinskog grejanja ispod tehničkog minimuma na trenutnim spoljašnjim temperaturama, JКP „Subotička toplana“ obaveštava korisnike da prekida proces proizvodnje i distribucije toplotne energije.

Saglasno gradskoj odluci, sistem proizvodnje i distribucije u pripravnosti je zaključno sa 30. aprilom, te ukoliko se u narednom periodu do navedenog datuma ukaže potreba za zagrevanjem kupaca priključenih na sistem daljinskog grejanja, proces proizvodnje i distribucije će biti ponovo uspostavljen, objašnjavaju iz JKP “Subotička toplana”.