„Košare, bitka koja traje“

Košare su simbol odbrane zemlje, tamo se štitilo dobro od zla, rečeno je na tribini pod nazivom “Košare, bitka koja traje”. Na tribini su govorili komandant odbrane, Ljubinko Đurković i učesnici bitke na Košarama.
Aćim Šarović je, zajedno sa svojim saborcima, tada mladićima od dvadesetak godina, poslat na karaulu Košare. Ovi hrabri momci uspeli su da, iako su neprijatelji bili daleko brojniji, spreče upad NATO snaga u našu zemlju.
Upad NATO snaga u zemlju sprečen je zahvaljujući obučenosti i pažnji naših vojnika, koji su bili spremni da daju svoj život za odbranu zemlje.
Tribine pod nazivom “Košare, bitka koja traje” širom Vojvodine organizuje Udruženje srpskih domaćina iz Novog Sada, sa ciljem da se sačuva sećanje na Košare i sve junake koji su te 1999. godine branili granice svoje zemlje.
Tribinu je podržao i Grad, a gradonačelnik Bogdan Laban je rekao da Subotica nije zaboravila svoje sugrađane, učesnike bitke na Košarama. Na Košarama je stradao Subotičanin, Josip Sič, a ranjen je Dejan Perić, kog na ovu bitku svakodnevno podseća geler u grudima.
Bitka na Košarama započela je 9. aprila 1999. godine, kada su počeli napadi napadi sa albanske strane, a okončana je povlačenjem VJ, nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma. Na Košarama je poginulo 108 pripadnika VJ, a više od 150 je ranjeno.