Konkurs za vatrogasce

Do 25. maja otvoren je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za 300 polaznika za stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova.

Tri polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Subotica – teritorija grada

Subotice, 3 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Stara Moravica – teritorija opštine Bačka Topola i 3 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Mali Iđoš – teritorija opštine Mali Iđoš.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije koji najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa. Kandidati ne mogu biti mlađi od 19, a stariji od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa. Uslov je završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, kao i da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova; posedovanje važeće nacionalne vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije, kao i ispunjavanje posebnih uslova u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke I bazično-motoričke sposobnosti.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje pohađa završnu godinu srednje škole, uz obavezu da najkasnije do 1.jula ove godine dostavi overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da vozački ispit položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Izbor kandidata za polaznike kursa na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih

jedinica sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova. Кonkurs traje do 25. maja 2021. godine, a detalji o konkursu se mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs .

Detaljnije informacije svi zainteresovani kandidati mogu dobiti i putem telefona

024-630-319.