Kongres psihologa Srbije :“Novi horizonti sajber psihologije“

Sedamdeset prvo izdanje Kongresa psihologa Srbije, koji se održava do subote na Paliću, okupilo je više od 200 psihologa. Glavna tema ove godine glasi “Novi horizonti sajber psihologije”.

Na plenarnim predavanjima akcenat je ove godine na polju digitalnog obrazovanja, života u sajber svetu, kao i upotrebi tehnologije u različitim kontekstima. Sa druge strane, na Kongresu se održavaju sastanci sekcija iz različitih oblasti psihologije od mentalnog zdravlja, psihologije ličnosti do razvojne pedagoške psihologije.

Program predviđa organizaciju okruglih stolova, tribina, prezentacija, seminara i promocija kniga te prema rečima učesnika, Kongres jednom godišnje pruža priliku za razmenu mišljenja psihologa, koji se tim pozivom bave u praksi i onima koji se bave psihologijom kao naučnom disciplinom.

Zbog tragičnih događaja koje su zadesili Srbiju ovog meseca, mnogi predavači prilagodili su teme, a sve sa ciljem pronalaženja odgovora i rešenja za novonastalu situaciju. Da je mentalno zdravlje populacije ne samo u Srbiji nego i na Balkanu poslednjih godina pod posebnim pritiskom, stručnjaci upozoravaju na osnovu podataka o sve učestalijoj upotrebi antidepresiva i anksiolitika i ističu važnost pravovremenog obraćanja za stručnu pomoć.