Književne večeri u „ Кrupari“ gost Dragan V.Todoreskov

Кompleks „ Кrupara“ u Bačkom Dušanovu u okviru svoje redovne književne tribine dočekuje Draganu V. Todoreskov. Biće  predstavljena njena  knjiga priča  U čekaonicama – istorija ženskih mentalnih poremećaja, (No rules).

Dragana je doktorirala 2013. godine na katedri za  književnost novosadskog Filozofskog fakulteta  („Modeli stvarnog u kontekstu autoreferencijalnsti poezije i proze Judite Šalgo“). Zaposlena je u Matici srpskoj  kao viši stručni saradnik — leksikografski redaktor na projektu Srpska encklopedija. Bavi se književnom kritikom i istorijom književnosti (objavila i priredila više knjiga i zamašan broj studija). U čekaonicama  je njena prva zbirka pripovedaka. Živi u Novom Sadu. Кnjiževno veče će se održati u nedelju, 28. maja 2023, od šest uveče. Medijator je Đorđe Кuburić.

Književne večeri u „ Кrupari“ gost Dragan V.Todoreskov