Kakvu vodu pijemo?

Tokom prošle godine u subotičkom gradskom vodovodu zabeležena je mikrobiološka neispravnost vode u oko 11-12% ispitivanh uzoraka. Najčešći uzrok neispravnosti vode je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija, dok su se po pitanju fizičko-hemijskih parametara najčešća odstupanja odnosila na povećanu koncentraciju gvožđa, prisustvo boje i mirisa, povećanu mutnoća i povećanu koncentracija amonijaka i arsena.

U našem gradu je tokom prošle godine mikrobiološka ispravnost vode za piće kontrolisana u gradskom vodovodu kroz 1483 uzorka, kod kojih je zabeležena neispravnost u 177 uzoraka, koji čine 11,9% uzetih uzoraka. Fizičko-hemijska ispravost vode za piće u subotičkom vodovodu isptivana je u 1012 uzoraka, a neispravno je bilo 8% uzoraka.

Najčešći uzroci mikrobiološke neispravnosti vode za piće iz mreže gradskog vodovoda bile su povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija, koji od ukupno 177 neispravnih uzorkaka čini čak 148, odnosno 83,6% uzroka mikrobiološke neispravnosti. Osim ovog, u vodi za piće pronađene su i streptokoke fekalnog porekla, kao i veći broj koliformin bakterija.

Zavod za javno zdravlje Subotica kontinuirano, tokom cele godine ispituje kvalitet vode za piće u 35 komunalnih vodovoda u Severnobačkom okrugu, od toga u dva gradska i 33 seoska. Na teritoriji našem grada voda je kontrolisana u 12 seoskih vodovoda u 13 naselja, a rezultati ispitivanja su pokazali da su najčešći uzroci mikrobiloške neisrpavnosti u ovim vodovodima bili: povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija i nalaz streptokoka/enterokoka fekalnog porekla. Od fizičko-hemijskih parametara najčešća odstupanja su povećana koncentracija gvožđa, amonijaka i prisustvo boje.