Jesenja akcija u MZ Aleksandrovo

Jesenja akcija odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava biće nastavljena u ponedeljak u MZ Aleksandrovo.

Kontejneri će u ponedeljak i utorak biti postavljeni kod okretišta autobusa u Ulici Starine Novaka, u Ulici Jelene Čović, na zaobilaznom putu posle Bunarića, kod škole u Ulici Aksentija Marodića i kod kafane Bačvanka.