Javna kampanja sutra u autobusu na liniji broj 6

 

Od prošle godine, odlučeno je da se u sklopu ECO DOX programa Palićkog filmskog festivala uspostavi kontinuitet održavanja različitih događaja u skladu sa projektom „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“, najvećom investicijom podržanom od strane Vlade Nemačke preko KfW banke. U cilju informisanja građana o ovom projektu organizovaće se javna kampanja sutra u autobusu na liniji broj 6 „Subotica transa“ na relaciji Palić-Subotica-Palić od 9.45h.