Jabuke i breskve u fazi razvoja ploda

Od svih voćnih vrsta na teritoriji subotičke opštine najzastupljenije su jabuke, koje se trenutno nalaze u fazi razvoja ploda, te su osetljive na infekcije. Osim toga i breskve, nektarine i šljive se u zavisnosti od sorte nalaze u fazi razvoja ploda te se preporučuje zaštita primenom insekticida odnosno fungicida u zavisnosti od sorte voća i izazivača infekcije.

Pod jabukama se nalazi 1600 hektara zemljišta u subotičkoj opštini, prema poslednjeg popisu poljoprivrede iz 2012. godine. Ova vrsta voća trenutno je u fazi razvoja ploda koji su veličine do 20mm. Ovo je period kada su jabuke osetljive na infekcije poput čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke, a iz POljoprivredne stručne službe poručuju da se sa svakim padavinama povećava rizik od ostavrenja infekcije, te se savetuje primena kombinacija fungicida sistemičnog i kontaktnog delovanja.

I koštunjavo voće poput bresaka, nektarina i šljiva su u zavosnosti od vrste u fazi razvoja ploda do drugog opadanja plodova. U našoj opštini je pod šljivama 365 hektara, 250 hektara pod breskvama i 53 hektara pod nektarinama. Najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama stvaraju povoljne uslove za infekciju šupljikavosti lišća koštunjavog voća.

Zasadi vinove loze nalaze se u u fazi početka cvetanja do faze punog cvetanja. Ova vrsta sada se nalazi u fazi kada je osetljiva na infekciju plemenjače vinove loze i pepelnice vinove loze. Infekcije u ovim fazama mogu dovesti do drastičnog smanjenja prinosa.