Izveštaj o izvršenju budzeta AP Vojvodine

Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici usvojila izveštaj o izvršenju budzeta AP Vojvodine u prvih devet meseci ove godine.

Ukupni prihodi i primanja, u periodu januar – septembar 2017. godine, ostvareni su u iznosu od 50,9 milijardi dinara, što je 75,59 procenata u odnosu na planirani obim budzeta AP Vojvodine.

Prihodi i primanja u ovom periodu u 2017. godini veći su za oko 5,117 milijardi dinara ili za 12,78 odsto u odnosu na isti period 2016. godine.

Na povećanje prihoda budzeta najviše je uticao prihod ostvaren iz poreza na dobit preduzeća i poreza na lična primanja. U prvih devet meseci ove godine, na osnovu ova dva poreza, u budzet AP Vojvodine uplaćeno je za 2,333 milijarde dinara više nego u 2016. godini.

Na današnjoj sednici, Pokrajinska vlada je donela rešenja o izdvajanju više od 10 miliona dinara iz pokrajinskog budzeta za škole na teritoriji Vojvodine.