Izmenjen gradski saobraćaj

Od sutra doći će do promena u trasama linija gradskog saobraćaja.

Linija 1a Kelebija opština – Novo naselje će se kretati uobičajenom trasom, ali će u Ulici Đure Đakovića stajalište „Bioskop Jadran“ biti ukinuto, dok će stajalište „Higijenski zavod“ biti u funkciji, to se delimično odnosi i na Liniju 2 Srpski šor – KTC jer stajalište „Bioskop Jadran“ neće biti u upotrebi.

Linija 3 Makova sedmica – Bajski put će saobraćati preko Majšanskog mosta, nakon kojeg skreće u Ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u Ulicu Maksima Gorkog odakle se, od stajališta „Patrija“, vraća na trasu linije 3.

Linija 4 Veliki Radanovac – Lifka će saobraćati do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u Ulicu Jovana Mikića pa će saobraćati preko Majšanskog mosta, a nakon prelaska mosta (gledano u smeru Lifke) linija skrenuti u Ulicu Đure Đakovića, a nakon toga i u Ulicu Maksima Gorkog odakle se vraća na trasu linije 4.

Linija 6 Mali Bajmok – Vikend naselje će saobraćati do „Teretne stanice“, potom će skrenuti u Jovana Mikića, pa će saobraćati preko Majšanskog mosta. Nakon prelaska mosta (gledano u smeru Malog Bajmoka), linija će skrenuti u Ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u Maksima Gorkog odakle se, od stajališta „Patrija“, vraća na trasu linije 6.

Linija 8 i 8a Željezničko naselje – Aleksandrovo i Željezničko naselje – Lifka će saobraćati bez izmena u trasama linija.

Linija 9 Srpski šor – ATB Sever će saobraćati redovno do Zmaj Jovine ulice ( gledano u smeru ATB Sever), zatim na raskrsnici sa Ulicom Đure Đaković će se saobraćati pravo preko Majšanskog osta, a nakon prelaska mosta autobusi će skretati u Ulicu Jovana Mikića, a kod „Teretne stanice“ će se vratiti na uobičajenu trasu.

Linija 10 Palić naselje – Lifka će saobraćati do „Teretne stanice“, potom će skrenuti u Jovana Mikića, a nakon prelaska Majšanskog mosta (gledano u smeru Lifke) linija će skrenuti u Đure Đakovića, potom u Maksima Gorkog gde se, kod stajališta „Patrija“, vraća na uobičajenu trasu.

Linija 16 Teslino naselje – Aleksandrovo će saobraćati do „Teretne stanice“, odakle će skrenuti u Jovana Mikića, a nakon prelaska Majšanskog mosta ( gledano u smeru Aleksandrova) linija će skrenuti u Đure Đakovića, potom u Maksima Gorkog odakle se, od stajališta „Patrija“, vraća na uobičajenu trasu.

Prigradska linija 41 Subotica – Šupljak – Subotica kao i međumesne linije na potezu Subotica – Novi Kneževac će saobraćati do „Teretne stanice“, potom će skrenuti u Jovana Mikića, pa preko Majšanskog mosta u Ulicu Đure Đakovića, a zatim do autobuske stanice. Stajalište „Nova opština“ neće biti u upotrebi“. 

Red vožnje linija gradskog, prigradskog, međumesnog i međunarodnog saobraćaja se neće menjati tokom leta.