Iz Regionalne privredne komore poručuju da je došlo vreme radnika

Iz Regionalne privredne komore poručuju da je došlo vreme radnika, odnosno da privrednici moraju biti svesni
činjenice da dobim radnicama moraju da obezbede i adekvatne prihode. Ova praksa poznata je i u drugim sistemima, širom sveta, i pokazala se kao dobra. Takođe, od izuzetnog značaja je i da ljudi pored vremena za rad poseduju i dovoljno vremena za odmor i druge aktivnosti.