Hitna pomoć u avgustu nije imala povećani broj poziva

Služba za hitnu medicinsku pomoć tokom avgusta nije imala povećan broj poziva, opseg intervencija lekarskih ekipa je konstantan i iznosi oko 1000. Zbog odlaska doktora specijaliste neuropsihijatrije u penziju od sutra u specijalističko-konsultativnoj službi Doma zdravlja se neće vršiti pregledi neuropsihijatra.