Građani koji kupuju prvi stan imaće pravo na povraćaj PDV-a

Građani koji kupuju prvi stan imaće pravo na povraćaj PDV-a i u slučaju kada je ta nekretnina pod hipotekom, predviđeno je izmenama Zakona o PDV-u. Do sada su građani imali pravo na povraćaj PDV-a za kupovinu prvog stana, a sada je to pravo omogućeno i ako je prvi stan koji se kupuje pod hipotekom. Naime, izmenama Zakona o PDV predviđeno je da se omogući pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana punoletnim državljanima Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Srbije, koji kupuju prvi stan koji je predmet hipoteke, odnosno predmet izvršenja u izvršnom postupku. Precizirano je da se kod kupovine takvog stana može ostvariti pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana, ako je plaćanje ugovorene cene stana sa PDV izvršeno uplatom na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom.