Dugotrajna suša prepolovila prinos kukuruza

 

Dugotrajna suša ispoljila je negativni efekat na kasne jare kulture, kažu u PSS. Prema procenama direktora PSS, Damira Varge prinos kukuruza će biti manji za 40 do 50 procenata u odnosu na prošlu godinu. Ovako visoke temperature dovode do sušenja lista kukuruza, posebno na parcelama gde nisu ispoštovane sve agrotehničke mere. Sušu, dodaje Varga, najbolje trpi suncokret, pa se očekuje da će kod ove kulture smanjenje prinosa biti neznatno.